หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลอง ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๙.๓๑ ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านปิน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากกาง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่ปาน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหัวทุ่ง
 
 
  ลักษณะภูมิประเทศ
  มีลักษณะเป็นเนินสูงตรงกลางและลาดต่ำลงไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นแหล่งกำเนิดของห้วยแม่กาง ห้วยแม่ลาน ไหลมาบรรจบแม่น้ำยม บริเวณปากลานและปากกางซึ่งอยู่ทางทิศใต้
 
  อาชีพประชากร
  ประชากรในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ ทำสวนส้ม เลี้ยงสัตว์ ประมง อาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งภาคบริการ ภาคการผลิต ก่อสร้าง ทอผ้าตีนจก อาชีพรับราชการ ค้าขาย ธุรกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน