หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
จำนวนประชากร
 
  ประชากรทั้งหมด ๖,๘๔๑ คน
  จำนวนครัวเรือน ๒,๒๕๓ ครัวเรือน
    ชาย ๓,๓๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๒
    หญิง ๓,๔๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๘
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๖๒.๕๘๓ คน / ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
เทศบาลตำบลแม่ลานนา มีจำนวนหมู่บ้านในเขตทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน ดังนี้
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน  
  บ้านแม่เกี่ยม   ๓๖๒ ๓๔๕ ๗๐๗ ๒๑๒  
  บ้านแม่จองไฟ   ๓๑๒ ๒๕๗ ๕๖๙ ๑๔๕  
  บ้านนาแก   ๓๑๐ ๓๑๕ ๖๒๕ ๑๙๕  
  บ้านนาหลวง   ๔๐๐ ๔๔๒ ๘๔๒ ๒๔๑  
  บ้านนาจอมขวัญ   ๔๐๗ ๔๓๙ ๘๔๖ ๒๓๙  
  บ้านนาหม้อ   ๑๒๓ ๑๐๕ ๒๒๘ ๑๙๔  
  บ้านดอนทราย   ๑๒ ๑๑ ๒๓ ๑๑  
  บ้านห้วยอ้อ   ๓๓ ๓๑ ๖๔ ๒๕  
  บ้านคอกช้าง   ๘๕ ๗๒ ๑๕๗ ๗๕  
  ๑๐ บ้านดอนมูล   ๖๑ ๔๒ ๑๐๓ ๑๑๔  
  ๑๑ บ้านแม่ลานเหนือ   ๓๑๓ ๓๔๕ ๖๕๘ ๒๐๔  
  ๑๒ บ้านแม่ลานใต้   ๒๔๒ ๒๓๓ ๔๗๕ ๑๘๑  
  ๑๓ บ้านนาไผ่   ๒๓๒ ๒๗๖ ๕๐๘ ๑๗๙  
  ๑๔ บ้านแม่ลานพัฒนา   ๓๗๑ ๔๐๔ ๗๗๕ ๒๓๖  
  ๗๗ ทะเบียนกลาง   ๑๒๕ ๑๓๖ ๒๖๑  
        ๓,๓๘๘ ๓,๔๕๓ ๖,๘๔๑ ๒,๒๕๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 3,919,898 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10