หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนน คสล.ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ลานใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ลานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนน คสล.ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ลานใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ลานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2562 ]ซื้อ1. พัดลมผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 8 ตัวๆ ละ 1,500.-บาท 2. พัดลมปรับระดับ ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,800.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 660 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล., วางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด ซอยบ้านผู้ช่วยบุญธรรม บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Toner Xerox 2065 (WAA0711) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4