หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จองไฟ เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จองไฟ เดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]จ้างบริการเว็บไซต์ ในระบบเว็บไซต์เครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนอินเตอร์เน็ต จำนวน 5000 MB พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ โปรแกรมระบบจัดการเว็บไซต์ในเครือข่าย เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41