หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำ สายซอยนายเกษม คำแสน บ้านแม่ลานใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างลำห้วยแม่กาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ลานใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และ ปรับปรุงติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยนายสิงค์คาน ไชยพรม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 12 บ้านแม่ลานใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 [ 1 มิ.ย. 2566 ]ควบคุมงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ลานใต้ หมู่ที่ 12 [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างลำห้วยแม่กาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างลำห้วยแม่กาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51