หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จองไฟ เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เกี่ยม เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]ควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยนายวิมล แหยมแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ [ 7 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายมังกร บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยนายวิมล แหยมแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางอรอุมา ขัดเตชา หมู่ที่ 14 บ้านแม่ลานพัฒนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]ควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 6 พ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถยนต์และโรงจอดรถจักรยานยนต์ เทศบาลตำบลแม่ลานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบริเวณอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ลานนา หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 73