หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ่อขยะ) บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. (ซอยโคนพยอม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร บ้านนดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ลานนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางริน คสล. ลำเหมืองแม่กอก บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 650 ชุด ๆ ละ 25.-บาท เป็นเงิน 16,250.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]

<< หน้าแรก...     69      70      71      72     (73)