หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
[พร 0037.2/ว.4536-29ก.ย53] ประกาศหลักเกณฑ์และเงี่ยนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  [ 1 พ.ย. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4535-29ต.ค53] การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ของ อปท.  [ 1 พ.ย. 2553 ]   
 
[พร 0037.5/ว.4640-1พ.ย53] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรายได้  [ 1 พ.ย. 2553 ]   
 
[พร 0037.5/ว.411-1พ.ย53] รายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้  [ 1 พ.ย. 2553 ]   
 
[พร 0037.2/ว.409-29ต.ค53] สรุปมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10/2553  [ 29 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.2/ว.4532-29ต.ค53] โครงการสัมมนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดบัญชีถือจ่าย  [ 29 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.408-29ต.ค53] กำหนดแผนการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร อปท. ปี 2554  [ 29 ต.ค. 2553 ]   
 
สามารถดาว์นโหลด แบบฟอร์ม บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภารกิจถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทานให้แก่องค์กรป  [ 29 ต.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1296      1297      1298     (1299)     1300      1301      1302     ....หน้าสุดท้าย >> 1383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,485,499 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555