หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
[พร 0037.5/ว.4526-22ต.ค53] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีจำป53  [ 22 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.5/ว.4525-22ต.ค53] การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-LAAS ของ อปท.  [ 22 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.171-21ต.ค53] การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  [ 22 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4523-21ต.ค53] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน  [ 22 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.4/ว.4524-21ต.ค53] กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  [ 22 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4520-20ต.ค53] โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต  [ 21 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4519-20ต.ค53] การคัดเลือก อปท.เพื่อเข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจร  [ 21 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4518-20ต.ค53] ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบอำนาจให้ ผวจ.แพร่  [ 21 ต.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1298      1299      1300     (1301)     1302      1303      1304     ....หน้าสุดท้าย >> 1383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,485,493 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555