หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
[พร 0037.3/ว.4516-19ต.ค53] โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4515-19ต.ค53] หารือการจัดเก็บภาษีป้ายนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  [ 20 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4511-19ต.ค53] การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศ  [ 19 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.4/ว.394-19ต.ค53] แจ้งให้จังหวัดแจกจ่ายหนังสือ"แนวทางการกำกับดูแล อปท."  [ 20 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.4/ว.4513-19ต.ค53] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255  [ 20 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.5/ว.4512-19ต.ค53] ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2553  [ 19 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4390-18ต.ค53] แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  [ 19 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.393-18ต.ค53] การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นของ อปท.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 19 ต.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1300      1301      1302     (1303)     1304      1305      1306     ....หน้าสุดท้าย >> 1383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,485,474 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555