หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
[พร 0037.3/ว.4389-18ต.ค53] ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  [ 19 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4387-18ต.ค53] การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535ให้แก่เทศบาล  [ 18 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4386-18ต.ค53] สำรวจข้อมูลการรับโอนภารกิจโครงการถนนราดยางและการโอนคืนถนนลาดยางให้กรมทางหลวงชนบท สามารถดาวน์โหลดแบ  [ 18 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4385-18ต.ค53] หลักเกณฑ์พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี55  [ 18 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4381-14ต.ค53] การแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล  [ 14 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.2/ว.391-13ต.ค53] การจัดส่งเอกสารประเมินโบนัสของเทศบาล ประจำปี 2553  [ 14 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.2/ว.390-13ต.ค53] ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู  [ 14 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.2/ว.389-13ต.ค53] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีไม่สามารถโอนจัดสรรงบได้ทันเบิกจ่าย  [ 14 ต.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1301      1302      1303     (1304)     1305      1306      1307     ....หน้าสุดท้าย >> 1383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,485,505 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555