หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
[พร 0037.5/ว.388-13ต.ค53] รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา  [ 14 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4205-13ต.ค53] การกำหนดซื้อขายเพชร  [ 13 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4204-13ต.ค53] แนวทางปฏิบัติการตรวจสถานธนานุบาล  [ 13 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4203-13ต.ค53] การแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานนุบาล  [ 13 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.4/ว.4199-11ต.ค53] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  [ 12 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.-11ต.ค53] ขออนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ"หนึ่งใจพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 12 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.4/ว.4200-11ต.ค53] แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม  [ 12 ต.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.4198-7ต.ค53] การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ปี 54  [ 8 ต.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1302      1303      1304     (1305)     1306      1307      1308     ....หน้าสุดท้าย >> 1383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,485,482 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555