หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
[พร 0037.5/ว.3726-1ก.ย53] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 53  [ 1 ก.ย. 2553 ]   
 
พร 0037.5/ว.308-1ก.ย53] อนุมัติถัวจ่ายเงินค่าวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิงเป็นค่าอาหารนอก  [ 1 ก.ย. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.306-31ส.ค53] รายงานความคืบหน้าการส่งเสริมและติดตามการจัดทำแผน  [ 1 ก.ย. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.305-31ส.ค53] รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2554-2556)  [ 1 ก.ย. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.303-31ส.ค53] อปท. ที่ยังมิได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก  [ 31 ส.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.3/ว.301-31ส.ค53] ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงแผนชุมชน  [ 31 ส.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.5/ว.302-31ส.ค53] เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด  [ 31 ส.ค. 2553 ]   
 
[พร 0037.4/ว.3675-30ส.ค53] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.  [ 30 ส.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     1316      1317      1318     (1319)     1320      1321      1322     ....หน้าสุดท้าย >> 1383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  จำนวนผู้เข้าชม 2,485,500 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555