หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.maelanna.go.th/org... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวหน้า ข้อมูลหน่วยงาน และไปที่หัวข้อ โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.maelanna.go.th/boa... https://www.maelanna.go.th/sta... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ บุคลากร และไปที่หัวข้อ ผู้บริหาร และไปที่หัวข้อ หัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/pro... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน และไปที่หัวข้อ อำนาจหน้าที่ และ พรบ.เทศบาลฯ
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.maelanna.go.th/con... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน และไปที่หัวข้อ ติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/new... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ ข่าวสาร และไปที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ และไปที่ กิจการสภา และไปที่ และไปที่ กิจกรรม  และ QR code แบบวัด EIT จะปรากฎอยู่หน้าหลัก เลื่อนลง และอยู่ด้านล่างด้านขวาของหน้าเว็บไซต์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.maelanna.go.th/web... https://www.maelanna.go.th/pro... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ บริการประชาชน และไปที่หัวข้อ กระดานสนทนา หรือไปที่ คำถามที่พบบ่อย หรือไปที่หน้าหลัก ไปที่ แบรนเนอร์ Facebook เพจ เทศบาลตำบลแม่ลานนา เพื่อ Messenger Live Chat ติดต่อกับเทศบาลตำบลแม่ลานนา
 
  (1)     2      3      4      5