หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.maelanna.go.th/org... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวหน้า ข้อมูลหน่วยงาน และไปที่หัวข้อ โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.maelanna.go.th/boa... https://www.maelanna.go.th/sta... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ บุคลากร และไปที่หัวข้อ ผู้บริหาร และไปที่หัวข้อ หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.maelanna.go.th/pro... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน และไปที่หัวข้อ อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.maelanna.go.th/pro... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ แผน แล้วไปที่หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วไปที่หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.maelanna.go.th/con... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน และไปที่หัวข้อ ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/law... https://www.maelanna.go.th/law... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ ระเบียบ และไปที่หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไปที่หัวข้อ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และไปที่หัวข้อ ระเบียบอื่น ๆ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/new... https://www.maelanna.go.th/new... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ ข่าวสาร และไปที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ และไปที่ กิจการสภา และไปที่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และไปที่ กิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.maelanna.go.th/web... https://www.maelanna.go.th/pro... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ บริการประชาชน และไปที่หัวข้อ คำถามที่พบบ่อย
o9 Social Network https://www.facebook.com/Maela... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วคลิกไปที่หัวข้อ หน้าหลัก และจะพบ Facebook ลิ้งค์ของเทศบาลตำบลแม่ลานนา ทางด้านบนขวาของเว็บไซต์
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.maelanna.go.th/pro... https://www.maelanna.go.th/dnm... คลิกตาม Link แล้วจะพบเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลแม่ลานนา แล้วไปที่หัวข้อ การบริหารบุคคล แล้วไปคลิ๊กที่หัวข้อ นโยบายการบริหารงานบุคคล จะพบหัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเทศบาลตำบลแม่ลานนา
 
  (1)     2      3      4      5