หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
สำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรม และแนะนำการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. และโครงการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น [ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทร 18 เม.ย. 2550
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2550 12 เม.ย. 2550
การจัดงาน "รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/4517) 12 เม.ย. 2550
รับ สมัครบุคลากร อปท. เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของ อปท. ระยะที่ 2" และหลักสูตร "การเพิ่มพูนศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่ ระยะที่ 1" 10 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี รุ่นที่ 6 10 เม.ย. 2550
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2550 [ใบสมัครเข้ารับการอบรม ฯ] 10 เม.ย. 2550
การปิดงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว614) 10 เม.ย. 2550
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2549 9 เม.ย. 2550
การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0801.5/ว338) 9 เม.ย. 2550
การศึกษาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (มท 0807.3/ว612) [แบบใบสมัครเปลี่ยนสายงาน] [แบบประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคล ฯ] 9 เม.ย. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรม "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น" รุ่นที่ 4 5 เม.ย. 2550
ให้ท้องถิ่นอำเภอเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว611) 5 เม.ย. 2550
การสำรวจข้อมูลข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับ 3-5 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ที่ประสงค์จะย้ายเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (มท 0802.3/ว610) 5 เม.ย. 2550
การ สำรวจข้อมูลข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับ 3-5/6ว/7ว ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ที่ประสงค์จะย้ายเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งนิติกร (มท 0802.3/ว609) 5 เม.ย. 2550
การสอบคัดเลือกกรณีพิเศษเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหาร (มท 0809.5/ว48) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 เม.ย. 2550
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 5 เม.ย. 2550
การใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว116) 3 เม.ย. 2550
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2550 3 เม.ย. 2550
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (มท 0810.3/ว 592 ลว 3 เมษายน 2550) 3 เม.ย. 2550
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (มท 0810.3/ว 596 ลว 3 เมษายน 2550) 3 เม.ย. 2550
<< หน้าแรก...     1096      1097      1098      1099     (1100)     1101      1102      1103      1104     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,374 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10