หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
วิทยุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว30 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551 6 มี.ค. 2551
การขอรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/488) 6 มี.ค. 2551
การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว490) 5 มี.ค. 2551
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว484) 5 มี.ค. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2690) 4 มี.ค. 2551
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อหารือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-learning เฉลิมพระเกียรติ (ด่วนมาก ที่ มท 0883.3/ว482) 4 มี.ค. 2551
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (มท 0891.3/ว472) 4 มี.ค. 2551
ประชา สัมพันธ์เรียกผู้สอบคัดเลือกกรณีพิเศษได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 มี.ค. 2551
แก้ไขซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว29) 3 มี.ค. 2551
แก้ไขซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว28) 3 มี.ค. 2551
แก้ไขซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว27) 3 มี.ค. 2551
การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)(ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว476) 3 มี.ค. 2551
ารจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก มท 0808.3/ว462) แบบ 2 และ 2.1] [แบบ 3] 3 มี.ค. 2551
รายชื่อ อปท.เป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2551 ตัวชี้วัดที่ 3.5 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 มี.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) 29 ก.พ. 2551
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายก อบต.รุ่น 8,จนท./จพง.ธุรการ รุ่น 22-23,จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น23และจนท.บันทึกข้อมูล รุ่น 4 (มท 0807.3/ว443) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.พ. 2551
การบริหารงานศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว614) 29 ก.พ. 2551
ซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว434) 29 ก.พ. 2551
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ของข้าราชการสังกัด สถ. 29 ก.พ. 2551
แจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว464) 29 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1032      1033      1034      1035     (1036)     1037      1038      1039      1040     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,772 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10