หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จนท./จพง.กง.บช 18,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ 17,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้ 18, จนท./จพง.พัสดุ 15,จนท./จพง.พัสดุ 16,จนท./จพง.ธุรการ รุ่นที่ 20,จนท./จพง.ธุรการ 21,จนท.บันทึกข้อมูล 2(มท 0807.3/ว2299) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 พ.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 15 (มท 0807.3/ว2297) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 พ.ย. 2550
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 4 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว2304) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 พ.ย. 2550
การ คัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2550 (มท 0893.3/ว2306) 15 พ.ย. 2550
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว2295) 15 พ.ย. 2550
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2277) 15 พ.ย. 2550
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2267) 15 พ.ย. 2550
การ ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว180) 15 พ.ย. 2550
การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0805/ว2294) 14 พ.ย. 2550
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ ตำแหน่งในระดับ (ระดับ 7ว) 14 พ.ย. 2550
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/2280) 14 พ.ย. 2550
การ รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการบ้านท้องถิ่น ไทยเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2292) 14 พ.ย. 2550
พิธีมอบบ้าน " โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2291) 14 พ.ย. 2550
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (มท 0803/ว2252) 13 พ.ย. 2550
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว2251) 13 พ.ย. 2550
การประชุมชี้แจงระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น (ในระบบ offline)(ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว2279) 13 พ.ย. 2550
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม "วิถีพลังไท สร้างชุมชนเข้มแข็ง" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2288) 13 พ.ย. 2550
แจ้ง รายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 11 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว376) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 13 พ.ย. 2550
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว2253) 12 พ.ย. 2550
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 (มท 0810.5/ว2275) 12 พ.ย. 2550
<< หน้าแรก...     1051      1052      1053      1054     (1055)     1056      1057      1058      1059     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,370 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10