หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
แจ้งงดเบิกเงินในระบบ GFMIS เพิ่มเติม (มท 0803/ว359) 20 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครู (ด่วนทีสุด ที่ มท 0809.4/ว375) 20 ก.พ. 2551
เชิญชวนประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการของข้า ราชการพนักงานและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0802.5/ว23) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ก.พ. 2551
เลื่อน กำหนดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (รุ่น 7) (ด่วนที่สุด ที่ มท0893.4/ว 382) 19 ก.พ. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 5-10 มี.ค. 2551 (มท 0893.4/ว332) 19 ก.พ. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว383) 19 ก.พ. 2551
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 19 ก.พ. 2551
งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา (มท 0802.4/ว77) 18 ก.พ. 2551
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง (มท 0892.2/ว355) 18 ก.พ. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว368) 18 ก.พ. 2551
มอบหมายบุคลากรสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 (มท 0810.5/ว367) 18 ก.พ. 2551
หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0804.3/ว340) 18 ก.พ. 2551
หารือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหลังพ้นจากตำแหน่ง (มท 0804.3/ว352) 18 ก.พ. 2551
การ สำรวจความประสงค์ของข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management : OSM)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว373) 18 ก.พ. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว 15 ก.พ. 2551
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว354) [บัญชีรายละเอียดการจัดสรร ฯ] 15 ก.พ. 2551
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว349) 15 ก.พ. 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว346) 15 ก.พ. 2551
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2551(ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว317) 15 ก.พ. 2551
สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2551 15 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1035      1036      1037      1038     (1039)     1040      1041      1042      1043     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,737 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10