หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สถ. 11 ก.พ. 2551
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มท 0807.3/ว305) 8 ก.พ. 2551
ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV) ประจำปี 2551 และอาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) ประจำปี 2552 8 ก.พ. 2551
การแอบอ้างข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของสถาบันพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท 0802.4/ว304) 8 ก.พ. 2551
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 77/2551 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 8 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว274) 7 ก.พ. 2551
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว273) 7 ก.พ. 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 7 ก.พ. 2551
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่น12,ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่น4,สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 7,สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 8,จนท./จพง.การเงินและบัญชี รุ่น22และจนท./จพง.พัสดุ รุ่น18 (มท 0807.3/ว376) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.พ. 2551
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 29 ก.พ.2551(มท 0801.2/ว55) 6 ก.พ. 2551
การรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2550 (มท 0801.2/ว54) 6 ก.พ. 2551
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0806/ว281) [ดาวน์โหลดข้อมูลกฎบัตรอาเซียน] 6 ก.พ. 2551
แจ้ง รายชื่อบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์หลักสูตร Excel รุ่นที่ 2 ,powerpoint รุ่นที่ 2 และคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 1(มท 0807.3/ว49) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 6 ก.พ. 2551
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2551 6 ก.พ. 2551
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ (มท 0801.3/ว52) 5 ก.พ. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 5 กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2551 (มท 0893.4/ว263) 5 ก.พ. 2551
การ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 (มท 0808.3/ว272) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ก.พ. 2551
การจัดเตรียมสถานที่ปิดประกาศและติดป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก วุฒิสภาและการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว392) 5 ก.พ. 2551
ดาวน์โหลดข้อมูลอาเซียนและกฏบัตรอาเซียน 5 ก.พ. 2551
โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ (ด่วนมากที่ มท 0804.5/ว265) 5 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1037      1038      1039      1040     (1041)     1042      1043      1044      1045     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,514 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10