หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0802.3/ว397) 25 ก.พ. 2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นพนักงานราชการ 25 ก.พ. 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว400) 22 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือเลื่อนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือการจัดงานต่าง ๆ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว394) 22 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2551 รุ่นที่ 6-10 (เปลี่ยนแปลง) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 22 ก.พ. 2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 22 ก.พ. 2551
ขอเลื่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว88) 22 ก.พ. 2551
เปลี่ยนแปลงการแต่งกายของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท 0810.1/ว390) 20 ก.พ. 2551
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่พิเศษสำหรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(มท 0803/ว376) 20 ก.พ. 2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว361) 20 ก.พ. 2551
แจ้งงดเบิกเงินในระบบ GFMIS เพิ่มเติม (มท 0803/ว359) 20 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครู (ด่วนทีสุด ที่ มท 0809.4/ว375) 20 ก.พ. 2551
เชิญชวนประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการของข้า ราชการพนักงานและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0802.5/ว23) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ก.พ. 2551
เลื่อน กำหนดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (รุ่น 7) (ด่วนที่สุด ที่ มท0893.4/ว 382) 19 ก.พ. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 5-10 มี.ค. 2551 (มท 0893.4/ว332) 19 ก.พ. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว383) 19 ก.พ. 2551
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 19 ก.พ. 2551
งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา (มท 0802.4/ว77) 18 ก.พ. 2551
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง (มท 0892.2/ว355) 18 ก.พ. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว368) 18 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1025      1026      1027      1028     (1029)     1030      1031      1032      1033     ....หน้าสุดท้าย >> 1,096
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,117,063 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10