หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร) [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการการเงินและบัญชี) [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร) รุ่นที่ 2 [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) รุ่น 2-3 [บัญชีรายชื่อ] 25 ม.ค. 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ของ สถ.(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/1298) 25 ม.ค. 2551
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว172) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 24 ม.ค. 2551
หารือคำจำกัดความของ "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว179) 24 ม.ค. 2551
การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.4/ว157) 24 ม.ค. 2551
ซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีเป็นงานระหว่างทำ/งานระหว่างก่อสร้าง (W) ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว163) 23 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว164) 23 ม.ค. 2551
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ด่วนที่สุด มท 0890.4/ว1213) 23 ม.ค. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 8ว) 22 ม.ค. 2551
การ ฝึกอบรมโครงการนิเทศติดตามและพัฒนาศักยภาพปลัด อบต. หัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง ที่บรรจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22 ม.ค. 2551
ซัก ซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว125) 22 ม.ค. 2551
แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ (มท 0809.5/ว09) 22 ม.ค. 2551
ชี้ แจงการจัดส่งรายละเอียดโครงการกรณี อปท.ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการประปาหมู่บ้าน ปี 2549 และปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว154) 22 ม.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 12 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว25) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ม.ค. 2551
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0802.2/ว33) [ดาว์นโหลดใบสมัคร ฯ] 22 ม.ค. 2551
การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (มท 0802.4/ว30) 21 ม.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1030      1031      1032      1033     (1034)     1035      1036      1037      1038     ....หน้าสุดท้าย >> 1,096
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,117,056 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10