หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้แผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการ ศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว2602) 26 ธ.ค. 2550
การประดับยอดพุ่ม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/16359) 26 ธ.ค. 2550
การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2600) 26 ธ.ค. 2550
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว2594) 26 ธ.ค. 2550
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว2595) 26 ธ.ค. 2550
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)(มท 0803/ว2569) 26 ธ.ค. 2550
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว2570) 26 ธ.ค. 2550
การสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 ของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2599) 26 ธ.ค. 2550
วิทยุ ในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว2592 เรื่อง การรายงานสำนักงานท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับอุปกรณ์การทำงานในการรายงานผลการ เลือกตั้ง วันที่ 23 ธ.ค. 2550 26 ธ.ค. 2550
ข้อเสนอแนะสำหรับทิศทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง (มท 0810.5/16295) 25 ธ.ค. 2550
สรุปสาระสำคัญการประชุม สถ. ครั้งที่ 6/2550 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2550 25 ธ.ค. 2550
ขอ ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่าน การประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งตุลาการศาสปกครองสูงสุด (มท 0804.5/ว2578) 25 ธ.ค. 2550
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตเดือน ธ.ค. 2550 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว2583) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 25 ธ.ค. 2550
การจัดทำหนังสือฉบับพิเศษ "คู่มือประชาชน" ในโอกาสครบรอบ 5 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0801.1/ว2574) 21 ธ.ค. 2550
การ คัดเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง (มท 0809.2/ว4359) 21 ธ.ค. 2550
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่งตั้งเลขานุการ ก.กลางใหม่ 21 ธ.ค. 2550
การดำเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ปีงบประมาณ 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2573) 21 ธ.ค. 2550
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว2566) 20 ธ.ค. 2550
สรุปสาระสำคัญการประชุม คณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 12/2550 (มท 0801.2/ว593) 20 ธ.ค. 2550
บัญชี รายชื่อผู้ประสานงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณีสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ เกิดเหตุขัดข้องในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรายงานผลคะแนนการเลือก ตั้งฯ อย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 23 ธ.ค.2550 จำแนกเป็นรายจังหวัด 20 ธ.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1035      1036      1037      1038     (1039)     1040      1041      1042      1043     ....หน้าสุดท้าย >> 1,096
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,117,387 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10