หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
มอบหมายบุคลากรสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจประเมินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 (มท 0810.5/ว367) 18 ก.พ. 2551
หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0804.3/ว340) 18 ก.พ. 2551
หารือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหลังพ้นจากตำแหน่ง (มท 0804.3/ว352) 18 ก.พ. 2551
การ สำรวจความประสงค์ของข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management : OSM)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว373) 18 ก.พ. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว 15 ก.พ. 2551
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว354) [บัญชีรายละเอียดการจัดสรร ฯ] 15 ก.พ. 2551
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว349) 15 ก.พ. 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว346) 15 ก.พ. 2551
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2551(ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว317) 15 ก.พ. 2551
สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 2/2551 15 ก.พ. 2551
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (มท 0892.4/ว328) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 ก.พ. 2551
การ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณทางการ ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 (จังหวัดบุรีรัมย์,จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครนายก)(ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว333) 14 ก.พ. 2551
ขอทราบข้อมูลของข้าราชการเพื่อดำเนินการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว314) 14 ก.พ. 2551
การสำรวจข้อมูลท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนและวัสดุอุปกรณ์ในการรายงานผล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2550 (วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว350) 14 ก.พ. 2551
แจ้ง รายชื่อบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Word รุ่นที่ 3,Excel รุ่นที่ 3 และ powerpoint รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม(มท 0807.3/ว254) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 14 ก.พ. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 18 (มท 0807.3/ว331) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.พ. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น โดยรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2551 (มท 0893.4/ว297) 13 ก.พ. 2551
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา สมรรถนะข้าราชการที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว323) 12 ก.พ. 2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว322) 12 ก.พ. 2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว16) 12 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1026      1027      1028      1029     (1030)     1031      1032      1033      1034     ....หน้าสุดท้าย >> 1,096
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,116,965 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10