หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2551 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 21(มท 0807.3/ว58) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ม.ค. 2551
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 10 ม.ค. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 9 ม.ค. 2551
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก (สอบข้อเขียน) วัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกร 3-5/6ว สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 9 ม.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 3-8 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว51) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 9 ม.ค. 2551
การโอนค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 3-4/50 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ 9 ม.ค. 2551
สอบถามความต้องการและข้อเสนอแนะการอบรมสัมมนา (มท 0810.5/ว10) 8 ม.ค. 2551
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบส.ท.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0807.3/ว37) 8 ม.ค. 2551
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนา "ทิศทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2551"(มท 0801.3/ว36) 8 ม.ค. 2551
การส่งข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.4-6)/สายอาชีพ (ปวช.1-3)(มท 0893.2/ว32)โปรแกรม gpa50 [ดาวน์โหลดโปรแกรม set_gpa50] [คู่มือโปรแกรมกลาง GPA] 7 ม.ค. 2551
ขอเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7 ม.ค. 2551
หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0003 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ม.ค. 2551
หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0002 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ม.ค. 2551
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0001 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ม.ค. 2551
รายชื่อหลักสูตรและจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (แผนอบรมคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2551) 7 ม.ค. 2551
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการ (มท 0808.2/ว0047) 7 ม.ค. 2551
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว24) [บัญชีรายชื่อ] [แผนที่] 7 ม.ค. 2551
ตาราง การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 7 ม.ค. 2551
การอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่นด้านการประเมินระบบการควบคุมภายใน (ด่วนมาก ที่ มท 0814/36) 4 ม.ค. 2551
ซักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว4271) 4 ม.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1033      1034      1035      1036     (1037)     1038      1039      1040      1041     ....หน้าสุดท้าย >> 1,096
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,117,235 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10