หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
ทุนฝึกอบรมข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงาน ก.พ. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว834) 22 เม.ย. 2551
ขอเชิญติดตามชมและรับฟังการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล (มท 0801.3/ว212) 22 เม.ย. 2551
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มท 0803/ว785) 21 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว787) 21 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว728) 21 เม.ย. 2551
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (มท 0803/ว786) 21 เม.ย. 2551
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มท 0803/ว739) 21 เม.ย. 2551
มาตรการป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพป่า (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว817) 21 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว821) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 เม.ย. 2551
สารนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันครอบครัว" วันที่ 14 เมษายน 2551 18 เม.ย. 2551
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) (มท 0808.5/ว807,4406) 17 เม.ย. 2551
การเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยฝึกอบรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.2/ว743) 17 เม.ย. 2551
การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว812) 17 เม.ย. 2551
การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว811) 17 เม.ย. 2551
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Home System :SHS)(มท 0891.2/ว809) 17 เม.ย. 2551
ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (มท 0809.2/2516) 17 เม.ย. 2551
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว808) 17 เม.ย. 2551
การตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/799,800,801,802) 11 เม.ย. 2551
ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการการคลัง รุ่นที่ 1 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว797) 11 เม.ย. 2551
ซัก ซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการงาน ช่างและผังเมือง สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว796) 11 เม.ย. 2551
<< หน้าแรก...     1025      1026      1027      1028     (1029)     1030      1031      1032      1033     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,720 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10