หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
โครงการ สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อ บัญญัติท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้อง ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ...(ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว780) 11 เม.ย. 2551
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ในระดับ 7ว 11 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว102) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 เม.ย. 2551
การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (มท 0803/ว747) 10 เม.ย. 2551
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา (มท 0893.2/ว722) 10 เม.ย. 2551
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่งานวิจัย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว777) 10 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้อง ถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 2551และรุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว759) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 10 เม.ย. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 23-28 เม.ย. 2551 (มท 0893.4/ว764) 9 เม.ย. 2551
การศึกษาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (มท 0807.3/ว774) [แบบใบสมัคร ฯ] [แบบประเมิน ฯ] 9 เม.ย. 2551
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม (มท 0891.2/ว1142) 9 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 17 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว99) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 เม.ย. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551 9 เม.ย. 2551
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว51) 8 เม.ย. 2551
การสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว726) [บัญชีรายชื่อวิทยากรเครือข่าย ฯ] 8 เม.ย. 2551
การเผยแพร่การใช้ปุ๋ยชีวภาพ (มท 0891.4/ว4120) 8 เม.ย. 2551
การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว746) 8 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 12 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว94) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 เม.ย. 2551
แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 14 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว95) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 เม.ย. 2551
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว 8 เม.ย. 2551
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาด สถ.ประจำปี 2551 8 เม.ย. 2551
<< หน้าแรก...     1026      1027      1028      1029     (1030)     1031      1032      1033      1034     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,353 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10