หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ของ ก.ท. ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 6 เม.ย. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว733) 4 เม.ย. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว734) 4 เม.ย. 2551
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว729) 4 เม.ย. 2551
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550" (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว738) 4 เม.ย. 2551
แจ้งเลื่อนกำหนดวันฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word รุ่นที่ 5 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว93) 4 เม.ย. 2551
การจัดเก็บข้อมูลและบันทึกภาพการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม)(มท 0801.3/ว182) 4 เม.ย. 2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว731) 4 เม.ย. 2551
การมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นายกเทศมนตรีและปลัด เทศบาลในการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว730) 3 เม.ย. 2551
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 สถ. 3 เม.ย. 2551
การควบคุมดูแลและวางมาตรการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1065) 3 เม.ย. 2551
ชะลอการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (ประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว723) 3 เม.ย. 2551
โครงการพัฒนามาตรฐานกรีฑาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว717) 3 เม.ย. 2551
การป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1074) 3 เม.ย. 2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว720) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 3 เม.ย. 2551
ชี้แจงข่าวการจัดซื้อสื่อต้านยาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/3953) 3 เม.ย. 2551
นโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0810.4/ว697) 2 เม.ย. 2551
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2550 2 เม.ย. 2551
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2551 (มท 0809.2/ว47) 2 เม.ย. 2551
วิทยุในราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/3899 เรื่อง การประชุมเพื่อเลือกผู้แทนเทศบาล (เทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง) เป็นกรรมการการกระจายอำนาจ ฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 เม.ย. 2551
<< หน้าแรก...     1027      1028      1029      1030     (1031)     1032      1033      1034      1035     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,551 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10