หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ทีมีศักยภาพสูง (Talent Management) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว465) 29 ก.พ. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ ฯ รุ่น4,Window XP รุ่น3,Excel รุ่น5,ออกแบบก่อสร้าง รุ่น3,Word รุ่น4,จัดเก็บเอกสาร รุ่น1,การเงินและบัญชี รุ่น4,จัดเก็บเอกสาร รุ่น2 และ PowerPoint รุ่น5 (มท 0807.3/ว444) และบัญชี รุ่น4,จัดเก็บเอกสาร รุ่น2 และ PowerPoint รุ่น5 (มท 0807.3/ว444) 28 ก.พ. 2551
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (มท 0893.3/ว456) 28 ก.พ. 2551
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ภายหลังบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครบกำหนด 2 ปี (มท 0809.2/ว28) 28 ก.พ. 2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 28 ก.พ. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว448) 28 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 รุ่นที่ 3-5 (มท 0809.6/ว51)(เปลี่ยนแปลง) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 28 ก.พ. 2551
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS แบบใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/2597) 28 ก.พ. 2551
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบ ประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว438) 28 ก.พ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.3/ว442) 28 ก.พ. 2551
การรับสมัครข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศึกษา (รุ่นที่ 3)(เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่รวมถึงข้าราชการสังกัด อปท.)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว440) 28 ก.พ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่น 3 (มท 0807.3/ว435) [บัญชีรายชื่อ] [สถานที่สัมภาษณ์ ในวันที่ 1 มี.ค.2551] [รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเข้าศึกษา] 28 ก.พ. 2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551 (มท 0803/ว426) 27 ก.พ. 2551
รายชื่อ อปท.เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2550 ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานตามระเบียบฯ ข้อ5,ข้อ6 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551) ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 ก.พ. 2551
การ ปรับเกลี่ยการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 24 รุ่นที่ 25 และรุ่นที่ 26 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว336) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 27 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ในชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว431) 27 ก.พ. 2551
โครงการพัฒนามาตรฐานกรีฑาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว415) 26 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว421) 26 ก.พ. 2551
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการกระจายอำนาจและการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในรัฐบาลปัจจุบัน" (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว420) 26 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 3,การออกแบบก่อสร้าง รุ่นที่ 2 และการวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นที่ 3 เพิ่มเติม (มท 0807.3/ว61) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1033      1034      1035      1036     (1037)     1038      1039      1040      1041     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,726 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10