หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
วาระ การประชุมคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการผู้แทนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 6 มิ.ย. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว6672) 6 มิ.ย. 2551
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1167) 6 มิ.ย. 2551
สรุปผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0814/ว 005) 6 มิ.ย. 2551
การบริหารความเสี่ยงของ สถ. (มท 0814/412) 6 มิ.ย. 2551
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1126) 6 มิ.ย. 2551
การหารือปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ (มท 0804.4/ว1161) 5 มิ.ย. 2551
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1114) [บัญชีรายชื่อเครือข่ายฯ] 5 มิ.ย. 2551
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (มท 0803/ว1158) 5 มิ.ย. 2551
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับ ปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด)(มท 0803/ว1157) 5 มิ.ย. 2551
แนว ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (มท 0803/ว1156) 5 มิ.ย. 2551
ยุติโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (มท 0810.4/ว62) 5 มิ.ย. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 11-16 มิ.ย. 2551 5 มิ.ย. 2551
แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะรุ่นเพิ่มเติมหลังจากรุ่นที่ 59 เท่านั้น 5 มิ.ย. 2551
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ7ว และเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7 ประจำปี 2551(มท 0802.4/ว1160) 5 มิ.ย. 2551
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1147) 4 มิ.ย. 2551
เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว6562) 4 มิ.ย. 2551
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (ที่ มท 0803/ว 1142) 4 มิ.ย. 2551
การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบถ่ายโอนฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1149) 4 มิ.ย. 2551
การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "จากพนักงานส่วนตำบล ก้าวสู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1139) 3 มิ.ย. 2551
<< หน้าแรก...     1031      1032      1033      1034     (1035)     1036      1037      1038      1039     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,395 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10