หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
แนวทางการพิจารณา กรณีการสรรหาพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่ว่าง (มท 0809.2/ว75) 20 พ.ค. 2551
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม (มท 0891.4/ว1034) 20 พ.ค. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1037) 20 พ.ค. 2551
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2550 20 พ.ค. 2551
ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1010) [เอกสารเพิ่มเติม] 16 พ.ค. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ อาสาสมัครทหารพรานกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (มท 0803/ว1027) 16 พ.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจการใช้แบบ ขบ 02 ขบ 03 และขบ 05 (มท 0803/ว1021) 16 พ.ค. 2551
การถอนคืนรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1020) 16 พ.ค. 2551
ข้อสังเกตจากการสังเกตการณ์สิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1019) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 พ.ค. 2551
ข้อ สังเกตจากการสังเกตการณ์สิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1018) 16 พ.ค. 2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1023) 16 พ.ค. 2551
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการทีมีความจำเป็นเร่งด่วน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1009) 15 พ.ค. 2551
ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนปิดบัญชีแยกประเภทที่ถูกระงับการผ่านรายการในผังบัญชี Version 2551 (มท 0803/ว1003) 15 พ.ค. 2551
การปรับปรุงระบบ GFMIS ส่วนขยาย (มท 0803/ว1002) 15 พ.ค. 2551
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว984) 15 พ.ค. 2551
โครงการ อบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 3-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 (มท 0802.4/ว196) 15 พ.ค. 2551
ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ปี 2551(วิทยุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1007) 15 พ.ค. 2551
การ คัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท 0809.2/ว1497) 14 พ.ค. 2551
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว982) 14 พ.ค. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 21-26 พ.ค. 2551 (มท 0893.4/ว973) 14 พ.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1034      1035      1036      1037     (1038)     1039      1040      1041      1042     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,438 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10