หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
แจ้ง รายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 18 (เพิ่มเติม) (มท 0807.3/ว120) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 พ.ค. 2551
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มท 0803/ว960) 13 พ.ค. 2551
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (มท 0803/ว967) 13 พ.ค. 2551
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0803/ว965) 13 พ.ค. 2551
โครงการ สัมมนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว978) 13 พ.ค. 2551
การแก้ไขปัญหากรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้นำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/ว941) 12 พ.ค. 2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว972) 12 พ.ค. 2551
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว949) 8 พ.ค. 2551
การแก้ไขปัญหาการบริหารงานศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว959) 8 พ.ค. 2551
โครงการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (มท 0893.4/ว854) 8 พ.ค. 2551
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการศึกษา 8 พ.ค. 2551
ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)(มท 0803/ว957) 8 พ.ค. 2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1453) 8 พ.ค. 2551
หารือแนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย (มท 0804.4/ว943) 8 พ.ค. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขาดทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว916) 8 พ.ค. 2551
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(มท 0809.5/ว68) 8 พ.ค. 2551
การ หารือเกี่ยวกับการขอถอนอุทธรณ์ กรณีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นของ เทศบาลตำบลหนองบัว (มท 0804.4/ว931) 7 พ.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว908) 7 พ.ค. 2551
ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้ รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2551 (มท 0803/ว909) 7 พ.ค. 2551
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นราย เดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2551 (มท 0803/ว932) 7 พ.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1035      1036      1037      1038     (1039)     1040      1041      1042      1043     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,623 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10