หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
สรุป สาระสำคัญจากการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2551 และการประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และ ทถจ. (มท 0801.2/ว422) 8 ส.ค. 2551
ขอความร่วมมือในการยืมตัวเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 (มท 0809.2/ว1385) 8 ส.ค. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 7 (มท 0893.4/ว1636) 8 ส.ค. 2551
ขอเชิญชมการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (มท 0801.3/ว439) 7 ส.ค. 2551
ขอรับการสนับสนุนการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลี (มท 0891.4/ว1680) 7 ส.ค. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ (มท 0803/ว1663) 7 ส.ค. 2551
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) (มท 0803/ว1604) 7 ส.ค. 2551
การประชุมหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว4909) 7 ส.ค. 2551
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1675) 7 ส.ค. 2551
ราย ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 13, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2 และที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว1640) 6 ส.ค. 2551
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 (มท 0808.4/2459) 6 ส.ค. 2551
การ ดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว1652) 6 ส.ค. 2551
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (มท 0804.5/1654) 6 ส.ค. 2551
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (มท 0809.2/ว1660) 6 ส.ค. 2551
ผล การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท 0809.2/ว1645) 6 ส.ค. 2551
แนวทางปฏิบัติกรณีการปรับปรุงตำแหน่งบริหารเป็นระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว141) 6 ส.ค. 2551
โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบดูแลสนามกีฬาถ่ายโอนระดับจังหวัด ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1656) 6 ส.ค. 2551
รับ สมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ สูง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0802.4/ว1659 ,ว310) 6 ส.ค. 2551
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ภายหลังบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครบกำหนด 2 ปี (มท 0809.2/ว140) 6 ส.ค. 2551
การสำรวจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1622) 6 ส.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1020      1021      1022      1023     (1024)     1025      1026      1027      1028     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,457 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10