หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว1092) 31 ก.ค. 2551
ซัก ซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 (มท 0808.4/ว25) 31 ก.ค. 2551
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทโยน (มท 0806/ว23) 30 ก.ค. 2551
แบบ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (มท 0803/ว1569) 29 ก.ค. 2551
ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม (มท 0803/ว1584) 29 ก.ค. 2551
การสำรวจความต้องการของข้าราชการในการเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ (มท 0802.4/ว827) 29 ก.ค. 2551
ขอ แก้ไขจำนวนผู้แทนและสถานที่จัดประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท. และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (มท 0809.2/ว81) 29 ก.ค. 2551
การรายงานข้อมูลสำรวจค่าไฟฟ้าและน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รอบที่ 2)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1595) 29 ก.ค. 2551
หลัก เกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่ สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ (มท 0809.2/ว131) 28 ก.ค. 2551
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินบำนาญข้าราชการถ่ายโอน)(มท 0808.2/8928-8979) 28 ก.ค. 2551
การ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าเงินเดือนและสวัสดิการ และค่าวิทยฐานะสำหรับครูถ่ายโอน)(มท 0808.2/8885-8927) 28 ก.ค. 2551
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (มท 0808.2/8810-8884) 28 ก.ค. 2551
โครงการ ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 เพิ่มเติม (มท 0808.4/ว1594) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 28 ก.ค. 2551
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว24) 28 ก.ค. 2551
รายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศแล้ว 28 ก.ค. 2551
ข่าว สารวันที่ 25 ก.ค. 2551 "ควบคุมภายใน อปท." ปีงบประมาณ 2551 ตัวชี้วัดที่ 3.5 : อปท.เป้าหมาย มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 28 ก.ค. 2551
แจ้ง เลขที่เอกสารโอนขายบิลประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่ชำระ นอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ (มท 0808.3/ว1591) 25 ก.ค. 2551
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว1588) 25 ก.ค. 2551
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2299) 25 ก.ค. 2551
การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... (มท 0809.2/ว129) 25 ก.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1022      1023      1024      1025     (1026)     1027      1028      1029      1030     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,261 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10