หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การ คัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว8701) 25 ก.ค. 2551
ข้อมูลรายงานถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว1583) 25 ก.ค. 2551
แนวทางการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล กรณีการโอน (ย้าย) ภายหลังการประเมินเลื่อนระดับแล้วเสร็จ (มท 0809.2/ว128) 25 ก.ค. 2551
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ 9ชช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 25 ก.ค. 2551
ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว1582) 25 ก.ค. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการกลุ่มย่อย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1577) 24 ก.ค. 2551
ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการทางวิชาการและส่งการแสดงเข้าร่วมงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551" (มท 0893.3/ว1571) 24 ก.ค. 2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือน ก.ค. 2551 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว1574) [บัญชีจัดสรรฯ] 24 ก.ค. 2551
ส่งบุคลากรเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1564) [บัญชีรายชื่อผู้ดูแลเด็กดีเด่น] 24 ก.ค. 2551
การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1563) 24 ก.ค. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับศูนย์เยาวชนต้นแบบ ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1566) 24 ก.ค. 2551
โครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1567) 24 ก.ค. 2551
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท 0803/ว1451) ส่วนที่ 1 [ส่วนที่ 2] 23 ก.ค. 2551
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Management Information System : MIS)(มท 0803/ว1549) 23 ก.ค. 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1546) 23 ก.ค. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี,บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)(มท 0807.3/ว1559) 23 ก.ค. 2551
โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1556,1547) 23 ก.ค. 2551
ประชาสัมพันธ์เรียกผู้สอบคัดเลือกกรณีพิเศษได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23 ก.ค. 2551
ประเด็นการประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และท้องถิ่นจังหวัด วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2551 22 ก.ค. 2551
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2551 วันศุกร์ที่ 25 ก.ค.2551 22 ก.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1023      1024      1025      1026     (1027)     1028      1029      1030      1031     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,626 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10