หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1422) 15 ก.ค. 2551
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1514) 15 ก.ค. 2551
การ คัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (มท 0809.2/ว2187) 15 ก.ค. 2551
การ ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว115) 15 ก.ค. 2551
ขอแจ้งแก้ไขรหัสบัญชีแยกประเภทการโอนขายบิล (มท 0803/ว121) 15 ก.ค. 2551
การ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว1515) 14 ก.ค. 2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมสัมมนา ผวจ. และผู้บริหารระดับสูง ของ มท. วันศุกร์ที่ 4 ก.ค.2551 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 14 ก.ค. 2551
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1494) 11 ก.ค. 2551
การจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด มท 2804.2/ว17) 11 ก.ค. 2551
ขอ ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด "กิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง" (มท 0893.2/ว1503) 11 ก.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว1487) 11 ก.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1488) 11 ก.ค. 2551
การ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่ง นวช.กง.บช 7ว และเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวช.กง.บช. 7 11 ก.ค. 2551
การจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว2157) 11 ก.ค. 2551
ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1496) 11 ก.ค. 2551
โครงการอบรมผู้บริหารเทศบาลและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1479) 11 ก.ค. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฏาคม 2551 (ที่ มท 0893.4/ว 1482) 10 ก.ค. 2551
ซักซ้อมการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ มท 0893.4/ว 1469) 10 ก.ค. 2551
การสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) วิทยุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 0388 10 ก.ค. 2551
การหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (ที่ มท 0804.4/ว 1470) 10 ก.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1025      1026      1027      1028     (1029)     1030      1031      1032      1033     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,357 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10