หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 10 ก.ค. 2551
แจ้ง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1484) 10 ก.ค. 2551
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 9 ก.ค. 2551
การเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว1458) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2551
การเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (มท 0890.3/8085) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ค. 2551
การประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว1459) [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 8 ก.ค. 2551
การสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2551 (ด่วนมาก ที่ มท0893.2/ว1429) 8 ก.ค. 2551
การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มท 0893.3/ว1449) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ก.ค. 2551
การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว4302) 7 ก.ค. 2551
แนว ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล หลังพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับ(มท 0809.6/ว110) 7 ก.ค. 2551
การสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง (มท 0809.2/ว111) 7 ก.ค. 2551
การปรับปรุงระดับตำแหน่งรองปลัดเทศบาลให้สูงขึ้น (มท 0809.2/ว112) 7 ก.ค. 2551
โครงการ ประชุมชี้แจงและตรวจนิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว1445) 7 ก.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2551 4 ก.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการแล้ว (มท 0803/ว1428) 4 ก.ค. 2551
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ เชี่ยวชาญ (ระดับ 9 ชช.) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 4 ก.ค. 2551
ทุนรัฐบาล (สำนักงาน ก.พ.) ไปศึกษาต่อ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย (มท 0810.4/ว1433) 3 ก.ค. 2551
ทุน รัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือนไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550(เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1434) 3 ก.ค. 2551
รายชื่อเทศบาลที่มีนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลที่สามารถเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2552 ให้สภาเทศบาลเห็นชอบได้ภายในเดือนกันยายน 2551 (สรุปจำนวนเทศบาล ณ 2 ก.ค. 2551)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1224) 3 ก.ค. 2551
วิธีการเรียกรายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบ GFMIS (มท 0803/ว1414) 3 ก.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1026      1027      1028      1029     (1030)     1031      1032      1033      1034     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,645 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10