หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (มท 0803/ว1416) 3 ก.ค. 2551
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 4-8 วันที่ 7-11 ก.ค. 2551 ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก 2 ก.ค. 2551
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น (Public Function)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1420) [สรุปผลการดำเนินงาน ณ 1 ก.ค. 2551] 2 ก.ค. 2551
มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (มท 0893.2/ว1407) 2 ก.ค. 2551
ขอความร่วมมือในการประเมินความรับผิดชอบทางการเงินของประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว114) 2 ก.ค. 2551
การวิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (มท 0891.3/ว21) 1 ก.ค. 2551
การสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1266) [แบบ สสส.1] [แบบ สสส.2] 30 มิ.ย. 2551
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1294) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 มิ.ย. 2551
วิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินและการนำส่งเงินเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1396) 30 มิ.ย. 2551
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตเดือน มิ.ย.2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1398) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 30 มิ.ย. 2551
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (มท 0891.3/ว1397) 30 มิ.ย. 2551
เลื่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/7725) 30 มิ.ย. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว1386) 27 มิ.ย. 2551
การ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานระบบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ GFMIS ส่วนขยาย (มท 0803/ว1369) 27 มิ.ย. 2551
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (ด้านบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน)(มท 0806/ว1390) 27 มิ.ย. 2551
ขอความร่วมมือในการยืมตัวเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 (มท 0809.2/ว1385) 27 มิ.ย. 2551
การ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน บุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1387) 27 มิ.ย. 2551
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2550 27 มิ.ย. 2551
แต่ง ตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5 และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 80 ราย 27 มิ.ย. 2551
การอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล (GFA 50) สำหรับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัด อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1360) 26 มิ.ย. 2551
<< หน้าแรก...     1027      1028      1029      1030     (1031)     1032      1033      1034      1035     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,629 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10