หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต (มท 0893.2/ว1278) 26 มิ.ย. 2551
การอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบจัดสอบ O-NET สำหรับศูนย์สอบและโรงเรียน ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1349) 26 มิ.ย. 2551
สำรวจข้อมูลการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนสังกัด อปท. (มท 0893.2/ว1351) 26 มิ.ย. 2551
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1366) 26 มิ.ย. 2551
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551(มท 0803/ว1325) 25 มิ.ย. 2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1265) 25 มิ.ย. 2551
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1353) 25 มิ.ย. 2551
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว1332) 25 มิ.ย. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักบริหารงานมืออาชีพสำหรับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (เฉพาะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดเทศบาล)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1350) 25 มิ.ย. 2551
แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/1322) 24 มิ.ย. 2551
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มท 0803/ว1297) ส่วนที่ 1 [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] 24 มิ.ย. 2551
การประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อลดปัญหาโรคไข้เลือดออกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1319) 24 มิ.ย. 2551
การ ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/7481) 24 มิ.ย. 2551
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1957) 23 มิ.ย. 2551
สถานที่รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของศูนย์สอบจังหวัดทั้ง 13 ศูนย์ 23 มิ.ย. 2551
โครงการสัปดาห์ร่วมใจรณรงค์กำจัดผักตบชวา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1309) 23 มิ.ย. 2551
การส่งเรื่องขอรับและการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552(มท 0803/ว1298) 23 มิ.ย. 2551
แจ้งให้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1930) 23 มิ.ย. 2551
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 (มท 0809.2/ว1314) 20 มิ.ย. 2551
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ฯ หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2551 (มท 0809.6/ว968) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 มิ.ย. 2551
<< หน้าแรก...     1028      1029      1030      1031     (1032)     1033      1034      1035      1036     ....หน้าสุดท้าย >> 1,118
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,422,472 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10