หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การดำเนินการตามชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 ตัวชี้วัดที่ 3.5 (มท 0805/ว704) 2 เม.ย. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551 (มท 0803/ว691) 1 เม.ย. 2551
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (มท 0803/ว690) 1 เม.ย. 2551
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1047) 1 เม.ย. 2551
โครงการอบรมสัมมนาครูวิทยากรแกนนำการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2551(ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/692) 1 เม.ย. 2551
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/191) 1 เม.ย. 2551
ขอรายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จากระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว193) 1 เม.ย. 2551
ขอมอบจุลสาร "เรื่องเล่าท้องถิ่นไทย"(มท 0810.4/ว648) 31 มี.ค. 2551
ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว703) 31 มี.ค. 2551
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว680) 31 มี.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว658) 28 มี.ค. 2546
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพและบำเหน็จตกทอด ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551(มท 0803/ว633) 28 มี.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว657) 28 มี.ค. 2551
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มท 0803/ว656) 28 มี.ค. 2551
การนำเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (มท 0803/ว45) 28 มี.ค. 2551
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว42) 28 มี.ค. 2551
การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว38) 28 มี.ค. 2551
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว36) 28 มี.ค. 2551
การบันทึกและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว677) 27 มี.ค. 2551
การรายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้ระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว670) 27 มี.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1028      1029      1030      1031     (1032)     1033      1034      1035      1036     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,258 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10