หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว673) 27 มี.ค. 2551
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สพบ. 26 มี.ค. 2551
โครงการพนักงานส่วนตำบลดีเด่น (มท 0809.3/ว654) 26 มี.ค. 2551
แจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ Password) เพื่อเข้าใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพิ่มเติมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0806/ว651) 26 มี.ค. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ 26 มี.ค. 2551
การดำเนินงาน หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว950) 26 มี.ค. 2551
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ อปท.(มท 0808.3/ว647) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 มี.ค. 2551
การบังคับใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) (มท 0890.3/ว639) 25 มี.ค. 2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 (มท 0803/ว624) 25 มี.ค. 2551
แนวทางการคัดเลือกตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ถูกต้อง (มท 0809.2/ว40) 25 มี.ค. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว638) 25 มี.ค. 2551
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว643) 25 มี.ค. 2551
การปิดงวดบัญชีงบประมาณ พ.ศ.2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว3463) 24 มี.ค. 2551
สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันพุธที่ 19 มี.ค.2551 24 มี.ค. 2551
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ (มท 0803/ว623) 24 มี.ค. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2551 (มท 0893.4/ว606) 24 มี.ค. 2551
โครงการพัฒนามาตรฐานกรีฑาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว611) 24 มี.ค. 2551
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ฯ หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2550 (มท 0809.6/ว613) [บัญชีรายชื่อฯ] 21 มี.ค. 2551
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 (มท 0801.2/ว151) 21 มี.ค. 2551
การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาล (เทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง)เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว591) 20 มี.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1029      1030      1031      1032     (1033)     1034      1035      1036      1037     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,483 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10