หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การปรับปรุงคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (มท 0890.3/ว548) 20 มี.ค. 2551
โครงการพัฒนามาตรฐานกรีฑาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว595) 19 มี.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว574) 19 มี.ค. 2551
แจ้ง รายชื่อบุคลากร อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 4,การจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 2 และการสร้างงานนำเสนอด้วย powerpoint รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว76) 18 มี.ค. 2551
การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS(มท 0803/ว582) 18 มี.ค. 2551
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรณีตู้โทรศัพท์สาธารณะ (มท 0808.3/ว592) 18 มี.ค. 2551
ขอเชิญติดตามรับชมรายการโทรทัศน์รายการ "สถานีประชาชน" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว142) 18 มี.ค. 2551
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส,สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีและสำนัก งานท้องถิ่นจังหวัดยะลา) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 18 มี.ค. 2551
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 3/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว138) 17 มี.ค. 2551
ราย ชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 (เฉพาะข้าราชการ สถ. เท่านั้น ไม่รวมถึงข้าราชการ อปท.) 17 มี.ค. 2551
การจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือหยุดราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว569) 17 มี.ค. 2551
ซักซ้อมการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสงเคราะห์ช่วย เหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว575) 17 มี.ค. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 26-31 มี.ค.2551 (มท 0893.4/ว559) 14 มี.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนิติกร 3-5/6ว (มท 0802.3/ว561) 14 มี.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว562) 14 มี.ค. 2551
การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว801) 13 มี.ค. 2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบก่อสร้าง,Word,การจัด เก็บเอกสารในสำนักงาน รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว75) 13 มี.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว525) 12 มี.ค. 2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0893.3/ว528) 12 มี.ค. 2551
โครงการ จัดประชุม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติการ "การถ่ายทอดภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว538) 12 มี.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1030      1031      1032      1033     (1034)     1035      1036      1037      1038     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,722 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10