หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว539) [แบบแจ้งรายละเอียด ฯ] 12 มี.ค. 2551
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ.ประจำปี 2551(ด่วนมาก ที่ มท 0810.4/ว518) 11 มี.ค. 2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 มี.ค. 2551
การประชุมทางวิชาการ (มท 0801.3/ว121) 11 มี.ค. 2551
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ.2550 (มท 0803/ว495) 10 มี.ค. 2551
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว511) 10 มี.ค. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว478) 10 มี.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 8 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว70) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 10 มี.ค. 2551
ขอเชิญเทศบาลส่งผลงานเข้าร่วมการประเมิน "เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2550" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ใบสมัคร ฯ] 10 มี.ค. 2551
การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว505) 7 มี.ค. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 (มท 0807.3/ว500) 7 มี.ค. 2551
การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0810.4/ว58) 7 มี.ค. 2551
การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศูนย์ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น (มท 0807.3/ว501) 7 มี.ค. 2551
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ฯ ประจำปี 2551 (มท 0892.4/ว2828) สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 มี.ค. 2551
การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/2752) 6 มี.ค. 2551
การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/2751) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 มี.ค. 2551
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จำนวน 25 รุ่น รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-17 มี.ค.2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว479) 6 มี.ค. 2551
แจ้งรายชื่อบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น 4,Window XP รุ่น 3, Excel รุ่นที่ 5 (มท 0807.3/ว68) 6 มี.ค. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 6 มี.ค. 2551
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว116) 6 มี.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1031      1032      1033      1034     (1035)     1036      1037      1038      1039     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,361 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10