หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล แม่ลานนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
 
 
แจ้ง รายชื่อบุคลากรสังกัด อปท. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร PowerPoint รุ่นที่ 4,Excel รุ่นที่ 4 และการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)(มท 0807.3/ว62) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.พ. 2551
ขอ สำรวจจำนวนหนี้และลูกหนี้ที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว412) 26 ก.พ. 2551
การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0806/ว414) 26 ก.พ. 2551
การ คัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท.รุ่น10,นักบริหารงานคลัง รุ่น18,นักบริหารงานช่าง รุ่น 13,นิติกรรุ่น14,นักวิชาการศึกษารุ่น13 และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ รุ่น16 (มท 0807.3/ว330) [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว404) 25 ก.พ. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว405) 25 ก.พ. 2551
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือน ก.พ.2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว407) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 25 ก.พ. 2551
ระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว319) 25 ก.พ. 2551
ระบบติดตามเงินอุดหนุนด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว318) 25 ก.พ. 2551
การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว386) 25 ก.พ. 2551
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ 2551 (มท 0802.3/ว397) 25 ก.พ. 2551
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นพนักงานราชการ 25 ก.พ. 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว400) 22 ก.พ. 2551
ขอความร่วมมือเลื่อนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือการจัดงานต่าง ๆ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว394) 22 ก.พ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2551 รุ่นที่ 6-10 (เปลี่ยนแปลง) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 22 ก.พ. 2551
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 22 ก.พ. 2551
ขอเลื่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว88) 22 ก.พ. 2551
เปลี่ยนแปลงการแต่งกายของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มท 0810.1/ว390) 20 ก.พ. 2551
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่พิเศษสำหรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(มท 0803/ว376) 20 ก.พ. 2551
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว361) 20 ก.พ. 2551
<< หน้าแรก...     1034      1035      1036      1037     (1038)     1039      1040      1041      1042     ....หน้าสุดท้าย >> 1,106
 
 
 
 
   
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 5,189,416 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10