หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เมืองน่าอยู่
คู่วัฒนธรรมล้านนา
เกษตรเชิงนิเวศน์
เทศบาลตำบล
แม่ลานนา
Mae Lan Na Subdistrict Municipality
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
1
2
3
 
 
 
  สภาพสังคม
  ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลานนามีอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่ ทำสวนส้ม เลี้ยงสัตว์ ประมง และ สภาพสังคมเป็นสังคมชนบท นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมของภาคเหนือ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ และให้ความสำคัญกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
 
  การศึกษา  
  มหาวิทยาลัย ๑ แห่ง  
    มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตจังหวัดแพร่
  สถาบันอาชีวะศึกษา ๑ แห่ง  
    วิทยาลัยการอาชีพลอง  
  โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง  
    โรงเรียนบ้านแม่เกี่ยม ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ บ้านแม่เกี่ยม
    โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๒ บ้านแม่จองไฟ
    โรงเรียนบ้านนาหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๔ บ้านนาหลวง
    โรงเรียนบ้านแม่ลาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๔ บ้านแม่ลานพัฒนา
    โรงเรียนระเบียบวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๓ บ้านนาไผ่ (เอกชน)
    โรงเรียนพัทธกมล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ บ้านนาหม้อ (เอกชน)
  โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง  
    โรงเรียนลองวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๖ บ้านนาหม้อ
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ๙ แห่ง  
 
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ลานนานับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมี วัด จำนวน ๘ แห่ง ดังนี้
    วัดแม่เกี่ยม ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ บ้านแม่เกี่ยม
    วัดนาแก ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ บ้านนาแก
    วัดนาหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๔ บ้านนาหลวง
    วัดสะเล่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๔ บ้านนาหลวง
    วัดนาจอมขวัญ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๕ บ้านนาจอมขวัญ
    วัดดอยแก้ว ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๐ บ้านดอนมูล
    วัดแม่ลานเหนือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๑ บ้านแม่ลานเหนือ
    วัดแม่ลานใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๒ บ้านแม่ลานใต้
 
  การสาธารณสุข  
  โรงพยาบาลของรัฐขนาด ๖๐ เตียง ๑ แห่ง
  สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน ๑ แห่ง
    สถานีอนามัยบ้านแม่เกี่ยม ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ บ้านแม่เกี่ยม
  อัตราการมีและใช้ส้วมซึม มาตรฐาน ๑๐๐ %
 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  ป้อมยามตำรวจ ๑ แห่ง
    ป้อมวัดสะเล่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๔ บ้านนาหลวง
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ แห่ง
    ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  ตู้ดับเพลิง ๑๘ ตู้
 
 
 
 
 
 
 
บ่อน้ำพุร้อน
 
 
 
 
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลแม่ลานนา พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.พ. 2555
 
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่ลานนา ๙๙ ม. ๑๐ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๘-๓๐๐๒
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ลานนา
  จำนวนผู้เข้าชม 4,571,442 เริ่มนับ 20 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10